dot
dot
บริษัท เอเชี่ยนพลัสแทรเวล
dot
dot
ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/05771
dot
dot
เบอร์โทรศัพย์: 02-1836334 - 8 086-551 6445
dot
dot
เฟสบุ๊ค ถูกใจ
dot
dot
Program Tour
dot
dot
Tour Hongkong-Macau
dot
bulletฮ่องกง-มาเก๊า 4 วัน 3 คืน
bulletฮ่องกง-มาเก๊า 3 วัน 2 คืน
dot
Tour Bali
dot
bulletทัวร์บาหลี, 4 วัน,TG
bulletรวมอัลบั้ม..ภาพบาหลี
dot
Tour Japan
dot
bulletทัวร์ญี่ปุ่น (หน้ารวม)
bulletทัวร์ญี่ปุ่น Winter-Hokkaido
bulletทัวร์ญี่ปุ่น Snow & Sakura
dot
Tour Korea
dot
bulletทัวร์เกาหลี (หน้ารวม)
bulletทัวร์เกาหลี 3 เมืองดัง
bulletทัวร์เกาหลี Skiresort
bulletทัวร์เกาหลี ตกปลาน้ำแข็ง
dot
Tour Bhutan
dot
bulletทัวร์ภูฏาน 5 วัน 4 คืน
dot
Tour China
dot
bulletคุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-แชงกรีล่า
bulletคุณหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง
bulletคุนหมิง-ตงชวน Red Land
bulletคุนหมิง-หยวนหยาง Rice Terrace
bulletจางเจียเจี้ย, TG
bulletปักกิ่ง 5 วัน, TG
dot
ที่อยู่สำนักงาน
dot
bulletแผนที่บริษัท
dot
รับสมัครงาน
dot
bulletตำแหน่ง Sale & Tour Operation


Happy Variety...Hongkong - Macau article

                       Happy Variety...Hongkong - Macau
.
                     ฮ่องกง
-มาเก๊า...เที่ยวสนุก ความสุขหลากสีสัน

 

Highlight  (โปรแกรมดี เที่ยวครบทุกไฮไลท์)

ฮ่องกง  >>>    สวนสนุกดิสนีย์แลนด์  นั่งกระเช้านองปิงสู่เกาะลันเตา / ไหว้พระใหญ่  อ่าวรีพัลส์เบย์ / ไหว้เจ้าแม่กวนอิม  

                        นั่งรถบัส Open Top ชมเมือง  Symphony of  Lights – ชมวิวบนวิคตอเรียพีค – ช็อปปิ้งจิมซาจุ่ย 

มาเก๊า   >>>    แม่กวนอิมริมทะเล - วัดอาม่า - อนุสรณ์ประตูโบสถ์เซนต์ปอล  เซนาโด้สแควร์ – เดอะเวเนเชี่ยน
คุณภาพ 
>>>  พักโรงแรม 4* ดาว  เดินทางโดย TG การบินไทยและไทยสไมล์  โปรแกรม 3 วัน 2 คื*เที่ยวครบคุ้มค่า  

                       เที่ยวสบายไม่เหนื่อย เพราะบินลงสนามบินมาเก๊า กลับจากสนามบินฮ่องกง ไม่ต้องนั่งเรือไปกลับหลายรอบ
                       ทัวร์ทุกกรุ๊ปบริษัทเราออกเดินทางเอง ไม่มีการส่งลูกค้าต่อไปรวมกับที่อื่น  
                       เพื่อคุณภาพในการดูแลอย่างทั่วถึง รับกรุ๊ปละไม่เกิน 25 ท่าน  
  

   

 

 

 

รายละเอียดการเดินทาง     *(ดูราคาและวันเดินทางได้ท้ายโปรแกรม)

 

วันแรก          กรุงเทพ/สนามบินสุวรรณภูมิ  มาเก๊า / สนามบินมาเก๊า – เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – วัดอาม่า – ประตูโบสถ์เซนต์ปอล
 
เซนาโด้สแควร์ – ชมเดอะเวเนเชี่ยนมาเก๊า

 

06.00 น.          คณะมาพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D โดย Thai Smile Airways โดยมีเจ้าหน้าที่ของ
บริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในด้านเอกสารพร้อมฟังคำชี้แจงต่างๆ และฝากกระเป๋า
ให้กับทางเจ้าหน้าที่
สายการบินด้วยตัวท่านเอง ตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน

08.10 น.          ออกเดินทางสู่มาเก๊า โดย Thai Smile Airways เที่ยวบินที่ TG 2670  ***(รับบริการอาหารกลางวันบนเครื่องบิน)

11.55 น.          คณะเดินทางถึง สนามบินมาเก๊า หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้วพบกับมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่มารอต้อนรับ 

(เวลาท้องถิ่นที่มาเก๊าเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมงกรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อไม่ผิดพลาดในการนัดหมาย)

จากนั้นพาท่านเที่ยวชม มาเก๊า ซึ่งถือเป็นหนึ่งในเขตปกครองพิเศษของประเทศจีน ในอดีตมาเก๊าเป็นเพียงแค่หมู่บ้านเกษตรกรรม
และประมงเล็กๆโดยมีชาวจีนกวางตุ้งและฟูเจี้ยนเป็นชนชาติดั้งเดิมจนมาถึงช่วงต้นศตวรรษที่ 16 ชาวโปรตุเกส
ได้เดินเรือเข้ามายัง
คาบสมุทรแถบนี้เพื่อติดต่อค้าขายกับชาวจีนและมาสร้างอาณานิคมอยู่ในแถบนี้ ที่สำคัญคือชาวโปรตุเกสได้
นำพาเอาความเจริญ
รุ่งเรืองทางด้านสถาปัตยกรรมศิลปวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเข้ามาอย่างมากมาย ทำให้มาเก๊ากลายเป็น
เมืองที่มี่การผสมผสาน
ระหว่างสองวัฒนธรรมอย่างลงตัวจนสามารถเรียกได้ว่าเป็น 
ยุโรปใจกลางเอเชีย 
จุดแรกนำท่านนมัสการ เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล รูปองค์สำฤทธิ์ประทับยืนบนโคมทรงดอกบัวซึ่งประเทศโปรตุเกสสร้าง
ขึ้นเพื่อเป็น
อนุสรณ์ให้กับมาเก๊าเนื่องในโอกาสส่งมอบคืนให้กับประเทศจีน 
จากนั้นให้ทุกท่านได้กราบไหว้เจ้าแม่ทับทิมที่ศักสิทธิ์ ณ วัดอาม่า 
ซึ่งเป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากๆ สำหรับนักท่องเที่ยว เนื่องจากวัด
แห่งนี้ตั้งอยู่ริมเชิงเขา เมื่อเดินพ้นซุ้มประตูก็จะพบกับศาลของเจ้าแม่
ทับทิมตั้งอยู่ นอกจากนั้นก็ยังมี หอเมตตาธรรม ศาลเจ้าแม่
กวนอิม ศาลพุทธเซินเจ้าชานหลิน และ ศาลเจ้าขนาดเล็กๆ อีกหลายศาล
ที่ได้มีการสร้างเพื่อถวายให้แก่เจ้าแม่ทับทิม

ต่อด้วยนำท่านสู่จุดกำเนิดแห่งมาเก๊าที่อนุสรย์ ประตูโบสถ์เซนต์ปอล โบสถ์แห่งนี้เคยเป็นโรงเรียนสอนศาสนาแห่งแรกของชาว

ตะวันตกในดินแดนตะวันออกไกล ต่อมาเกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรง ทำให้คงเหลือแค่เพียงบานประตูและบันไดทางเข้าด้านหน้า

โบสถ์เท่านั้น แต่ก็ยังคงความสง่าและสวยงาม ให้ท่านเก็บภาพเป็นที่ระลึก  

                        จากนั้นนำท่านมายังย่านการค้าสำคัญของมาเก๊าที่ เซนาโด้สแควร์ หรือ เซ็นเตอร์พอยท์มาเก๊า ซึ่งโดดเด่นด้วยพื้นถนนที่ปูลาด

ด้วยกระเบื้องเป็นลอนคลื่น ล้อมรอบด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โปรตุเกส อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวและซื้อสินค้าทั้งจากร้านหรู

และสินค้าแผงลอยมากมาย พลาดไม่ได้กับขนมพื้นเมืองขึ้นชื่อของมาเก๊าอย่าง ทาร์ตไข่ และ ขนมทองพับห่อสาหร่าย

                       จากนั้นนำท่านเข้าชมโรงแรมและคาสิโนหรูหรา ดาว ที่เป็นเหมือนหน้าตาของมาเก๊าที่ เดอะเวเนเชี่ยน (The venetian Resort)

มาที่นี่เหมือนท่านได้สัมผัสเมืองเวนิส ที่ยกมาตั้งกลางโรงแรมหรู ชมการล่องเรือกอนโดร่า ซึ่งมีฝีพายที่สามารถขับร้องเพลงได้

อย่างไพเราะ (ท่านสามารถล่องเรือได้โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม) นอกจากนี้ ภายในเวเนเชี่ยนยังมีร้านค้ามากมายคล้ายกับยกห้างดังมา
ไว้
ที่นี่ อิสระให้ท่านเลือกชมเลือกซื้อสินค้า และเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย  

มื้อเย็น             รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Taipa Square โรงแรมระดับ ดาวในมาเก๊า (หรือโรงแรมอื่นระดับเดียวกัน)

 

       

 

 

 

 

วันที่สอง       ฮ่องกง (นั่งเรือเฟอร์รี่) – ขึ้นชมวิวบนเขาวิคตอเรียพีค – อ่าวรีพัลส์เบย์ / เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – ชอบปิ้งย่านดัง
จิมซาจุ่ย  Avenue of Star / Symphony of Lights

 

มื้อเช้า              รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เกาะฮ่องกง โดยเรือเฟอร์รี่ 50 นาที (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ณ วันเดินทาง) ถึงเกาะฮ่องกงนครแห่งสีสัน 

                        สัมผัสความหลากหลายที่เต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรมที่ถูกผสมผสานระหว่างตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตัว

พาทานสู่จุดชมวิวไฮไลท์บน ยอดเขาวิคตอเรีย ท่านสามารถดื่มด่ำกับบรรยากาศอันสดชื่น และชมวิวทิวทัศน์ตึกสูงระฟ้าของ
ฮ่องกง 
โดยอาคารเหล่านี้ได้ถูกสร้างตามหลักฮวงจุ้ย (ฮวงจุ้ยเก้ามังกร) อันเป็นอาคารธุรกิจชั้นนำของฮ่องกง

จากนั้นเดินทางผ่านย่านบ้านคนดังสู่ หาดรีพัลส์เบย์ หาดรูปจันทร์เสี้ยว หนึ่งในหาดที่สวยที่สุด และยังเป็นสถานที่พักผ่อนใน

ช่วงหน้าร้อนของชาวฮ่องกงอีกด้วย แวะนมัสการขอพรจาก พระโพธิสัตว์กวนอิม และ เจ้าแม่ทับทิม อันศักดิ์สิทธิ์ และเทพเจ้า

แห่งโชคลาภอีกหลายองค์ ภายในยังมีสะพานต่ออายุซึ่งเชื่อกันว่าถ้าได้ข้ามสะพานแห่งนี้หนึ่งรอบจะทำให้อายุยืนขึ้นถึง 3 ปี

ต่อด้วยนำท่านชมโรงงานผลิตอัญมณี ซึ่งนอกจากสวยงามแล้ว ยังมีอัญมณีกังหันลม ที่มีชื่อเสียงเป็นที่นิยม เป็นมงคลแก่ผู้ที่

สวมใส่ เลือกซื้อเครื่องประดับหลากหลายรูปแบบไว้ใส่เอง หรือเป็นของฝากคนที่ท่านรัก

มื้อกลางวัน     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ต่อด้วยพาท่านสู่ย่าน ชอปปิ้งที่โด่งดังของเกาะฮ่องกงที่ ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน แหล่งรวมสินค้านับพันร้านทั้งแบรนด์เนมดัง

จากทั่วโลก และสินค้าเฉพาะของเกาะฮ่องกง เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
จากนั้นพาท่านสัมผัสบรรยากาศริมทะเลที่ Avenue of Star ทางเดินเลียบอ่าววิคตอเรียที่ประดับด้วยไฟดวงเล็กๆเหมือนเดินอยู่

บนถนนแห่งดวงดาว และยังเป็นจุดที่สวยที่สุดในการชมการแสดง A Sysphony of Lights การแสดงมัลติมีเดีย แสง สี เสียง สุด

อลังการ ตื่นตาตื่นใจกับผูได้ชม ได้รับการบันทึกลงกินเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสงและเสียงถาวรที่ใหญ่ที่สุดของโลก โดยการ

แสดงนี้ครอบคลุมพื้นที่อาคารระฟ้าต่างๆ ที่ตั้งอยู่สองฟากฝั่งอ่าววิคตอเรีย 

มื้อเย็น            รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก              เข้าสู่ที่พัก Prudential Hotel หรือ Panda Hotel  หรือ Komberry Hory โรงแรมระดับ ดาวของเกาะฮ่องกง 
(หรือโรงแรมอื่นระดับเดียวกัน)

    .

 

วันที่สาม       นั่งรถบัส Open Top ชมเมือง – เกาะลันเตา (นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา) / พระใหญ่โป่หลิน – สวนสนุกในฝัน
ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์*(ตั๋วเครื่องเล่นฟรี)  สนามบินฮ่องกง – กรุงเทพฯ

 

มื้อเช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร **เมนู ติ่มซำ**

ช่วงเช้าพาท่านตื่นตาตื่นใจไปกับการ นั่งรถบัส Open Top คันสีแดงที่เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวที่มีเสน่ห์อีกอย่าง
หนึ่งของเกาะฮ่องกงที่คุณไม่ควรพลาด เลือกที่นั่งชั้นบนที่เปิดโล่งให้ชมวิวและสีสันของฮ่องกงได้อย่างเต็มอิ่ม หรือหากไม่ชอบ
ความเย็น ก็สามารถเลือกนั่งชิลๆที่ชั้นล่างก็โอเค ดื่มด่ำกับบรรยากาศการเที่ยวฮ่องกงแบบไม่เหมือนใคร
จากนั้นนำท่านสู่สถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาฮ่องกง พาท่านนั่ง 
Cable Car ความยาวกว่า 5.7 กิโลเมตร สัมผัสมนต์เสน่ห์

แห่งความงดงามทางธรรมชาติในแบบพาโนราม่า ชมทิวทัศน์ในมุมกว้าง 360 องศา ข้ามยอดเขานับสิบลูก ท่านจะสามารถเห็นวิว

ทะเลจีนใต้ อ่าวต้นซุง และตึกสูงระฟ้าริมทะเลของเกาะฮองกง สุดปลายทางกระเช้าที่ Nong Ping Village” หรือ หมู่บ้านนองปิง

แห่ง เกาะลันเตา เดิมชมบ้านเรือนและเลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมือง และที่สำคัญสุดคือ กราบนมัสการขอพรจาก พระใหญ่ลันเตา

หรือ พระใหญ่วัดโป่หลิน ซึ่งสร้างจากการเชื่อมแผ่นทองสัมฤทธิ์ถึง 200 แผ่น นั่งอยู่บนฐานกลีบบัว ยกพระหัตถ์ขวาและแบพระหัตถ์

                        ด้านซ้ายไว้บนตัก พระเนตรจ้องมองลงมา เหมือนดังว่ากำลังประทานพรให้แก่ผู้ที่ไปกราบไหว้ (*ค่ากระเช้ารวมในราคาทัวร์แล้ว) 

มื้อกลางวัน     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเกาะลันเตา 

                       ช่วงบ่ายพาทุกท่านย้อนกลับไปยังวัยเด็กอีกครั้ง ในดินแดนมหัศจรรย์โลกแห่งจินตนาการของเด็กๆ ที่ซึ่งเหล่ามิกกี้เม้าส์ และ

ผองเพื่อนคอยให้การต้อนรับทุกๆคน เข้าสู่อาณาจักรแห่งการผจญภัยในพื้นที่ทั้ง 4 ส่วน ของสวนสนุก ดิสนีย์แลนด์ เริ่มด้วย
เมนสตรีท-ยูเอสเอ
 
ท่องอเมริกาฉบับย่อส่วนอย่างมีชีวิตชีวา ที่ถนนเมนสตรีท, ร้านค้าน่ารักในทาวน์สแควร์, หอสังเกตการณ์

วิคตอเรีย / แอดเวนเจอร์ สูบฉีดอะดรีนาลีนในแอดเวนเจอร์แลนด์ ผจญภัยกับการล่องเรือท่องป่าที่เต็มไปด้วยสิงสาราสัตว์

ตลอดเส้นทางและโชว์แรงระเบิดที่ตื่นเต้นเร้าใจ / แฟนตาซีแลนด์ : เข้าสู่อาณาจักรแห่งแฟนตาซี ที่ซึ่งคุณจะได้พบกับปราสาท

ซินเดอเรลล่า และวงดนตรีประสานเสียงมิคกี้เมาส์ พร้อมด้วยเอฟเฟกเคลื่อนไหวแบบ 3 มิติ ตระการตา / ทูมอร์โรว์แลนด์ : ลัด

ไปยังอาณาจักรของมนุษย์ต่างดาวและข้ามเวลาไปยังทูมอร์โรว์แลนด์ ดินแดนแห่งอนาคต

มื้อเย็น           * แจกคูปอง อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัยายในสวนสนุก เพื่อสะดวกในการท่องเที่ยวของท่าน
                        สมควรแก่เวลา อำลาฮ่องกงพาท่านเดินทางสู่ สนามบินเช็ค แลป ก๊อก เกาะฮ่องกง สนามบินที่ได้รับการโหวตจากผู้ใช้บริการว่า
                        เป็นสนามบินที่ดีที่สุดในโลก
อันดับ ติดต่อกันหลายปี 

20.45 น.          นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน การบินไทย เที่ยวบินที่  TG 607 

22.30 น.          (เวลาประเทศไทย) คณะเดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิ์ภาพและประทับใจ 

                        Asian Plus Travel ขอขอบพระคุณผู้รักการท่องเที่ยวทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจเลือกใช้บริการของเรา

                        ***********************************************************************************      

      

 

 

 

 

พ.ศ 2559

 

วันเดินทาง              เมษายน          29  1

 

                                พฤษภาคม      6  8   ,   14  16   ,   20  22          

                                               

 

    ราคา โปรแกรม C-HM 1 / TG เม.ย - พ.ค มิ.ย-ส.ค  
  -   ผู้ใหญ่ (หรือเด็ก / พักห้องละ 2 ท่าน)    25,900.-      23,900.-   
  -   เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี / (พักห้องละ 3 ท่าน / มีเตียงเสริม) 22,900.-  20,900.- 
  -   เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี / (พักห้องละ 3 ท่าน / ไม่มีเตียงเสริม) 21,900.-  19,900.- 
  -   พักห้องเดี่ยว  เพิ่มอีก  4,900.-    4,900.- 
  *** ราคาเฉพาะทัวร์ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) 15,900.- 15,900.-  

 

 

*บริษัทยึดราคา Update บนหน้าเวปไซด์นี้เป็นหลัก *** จองก่อนรับสิทธิ์คงราคาเดิมหากราคาทัวร์มีการปรับขึ้น 

*** บริษัทเน้นขายทัวร์คุณภาพ ไม่ขายทัวร์ Low Cost


ราคานี้รวม
 :

-  ตั๋วเครื่องบินไป กลับ กรุงเทพ - ฮ่องกง // มาเก๊า กรุงเทพ โดยสายการบิน การบินไทย และไทยสไมล์
       (บินเข้า
มาเก๊า ออกฮองกง ไม่เสียเวลานั่งเรือไป-กลับ)

 รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง และ ภาษีน้ำมันไว้เรียบร้อยแล้ว (บริษัทรับผิดชอบกรณีภาษีน้ำมันขึ้นราคา)

 ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ

-  โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว 2 คืน

-  ค่ารถรับส่ง และนำเที่ยวตลอดการเดินทาง

-  ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ

 ดูแลท่านตลอดการเดินทางด้วยหัวหน้าทัวร์ของ Asian Plus และไกด์ท้องถิ่นผู้ชำนาญเส้นทาง

-  ประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)      

-  สัมภาระน้ำหนักไม่เกินท่านละ 20 กิโลกรัม ทั้งไปและกลับ

  

 

เงื่อนไขเพิ่มเติม   (เพื่อประโยชน์ของท่านกรุณาอ่านก่อนจองทัวร์)
ราคานี้ไม่รวม 

-  ค่าสัมภาระกรณีน้ำหนักเกินกว่าท่านละ 20 กก.

-  ค่าทิปทีมงาน ไกด์ท้องถิ่น คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ (รวมทัวร์ 3 วัน) ท่านละ 100 เหรียญฮ่องกง            

 ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะกรณีต้องการใบกำกับภาษี/หรือออกใบเสร็จในนามบริษัท ห้างร้าน องกร) 

-  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆที่ไม่ระบุไว้ในโปรแกรม เช่น ค่าโทรศัพท์ซักรีดมินิบาร์ ฯลฯ    

เงื่อนไขอื่นๆ  

-   ท่านที่ไม่เที่ยวตามโปรแกรมพร้อมคณะ ไม่สามารถเรียกเงินคืนได้

-   กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และที่เมืองฮ่องกง ปฏิเสธมิให้ท่านเดินทางออกหรือเข้าประเทศ ด้วยเหตุผลที่เกี่ยวกับตัวของ

    ท่านเอง บริษัทขอสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าบริการ

-   เที่ยวบิน ราคา และ รายการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยยึดหลักนโยบายของบริษัท คือคุณภาพต้องไม่ต่ำกว่าราคาที่

    ระบุไว้ในโปรแกรม

-   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุภัยธรรมชาติ การเมือง การนัดหยุดงาน การก่อ

         จลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน เหตุผลจำเป็นส่วนตัวของลูกค้าเอง เป็นต้น
*   สำหรับท่านที่มีตั๋วเครื่องบินเอง ราคาที่ระบุรวมค่าใช้จ่ายให้ทุกอย่าง ยกเว้นค่าตั๋วเครื่องบิน+ภาษีน้ำมัน / โดยตั๋วที่ลูกค้ามีจะต้องเป็นไฟลท์
     บินเดียวกันกับกรุ๊ปของบริษัท 
หากเป็นสายการบินอื่นเวลาของไฟลท์บินต้องใกล้เคียงกันกับกรุ๊ปบริษัท (สอบถามเพิ่มเติมได้ที่พนักงาน)

-   
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศสายการบิน โรงแรม การเมือง

     หรืออื่นๆ โดยบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ

-   เมื่อตกลงชำระเงินเพื่อการเดินทางกับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านและคณะผู้ร่วมเดินทางไปกับท่านที่จองทัวร์ ได้ยอมรับใน

          เงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
-   
จองโดยมัดจำที่นั่งละ 8,000.- บาท  ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทางอย่างน้อย  25  วัน
-   
ยินดีรับบัตรเครดิต VISA, MASTER CARD ทุกธนาคาร (คิดค่าธรรมเนียม 2% / และต้องมารูดบัตรที่บริษัทค่ะ)

 * บริษัทขออภัยที่จะขอสงวนสิทธิยกเลิกกรุ๊ปเดินทางกรณีมีผู้จองมาไม่ถึง 15 ท่าน / กรุ๊ป โดยจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน
    ก่อนถึงวันเดินทาง และยินดีคืนเงินทั้งหมดให้ลูกค้า

   

การยกเลิกหรือเลื่อนเดินทาง  
เนื่องจากเป็นตั๋วกรุ๊ปแบบเหมาจ่าย และค่าทัวร์แลนด์ 
Tour Operation แบบเหมาจ่าย การยกเลิกการเดินทางจะมีผลต่อกรุ๊ปทัวร์ 
ทางบริษัทจึงจำเป็นต้องหักค่าใช้จ่ายบางส่วนตามที่ดังนี้

- แจ้งล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า
 30 วัน บริษัทฯ คืนเงินมัดจำให้ 80 %
- แจ้งล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า
 20 วัน บริษัท คืนให้ 70 % ของเงินที่จ่ายทั้งหมด
- แจ้งล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า 
15 วัน บริษัท คืนให้ 50 % ของเงินที่จ่ายทั้งหมด     
- แจ้งล่วงหน้าต่ำกว่า 
10 วัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
- กรณีเลื่อนวันเดินทางแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 
25 วัน หรือพิจารณาเป็นกรณีไปตามความจำเป็นของบริษัท

 

เอกสารที่ต้องใช้

หนังสือเดินทาง ที่ยังมีอายุใช้งานได้จนถึงวันเดินทางไม่ต่ำกว่า เดือน

หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม

กรุณาแฟกซ์หน้าแรกของหนังสือเดินทางมาที่ 02-183-6339 หลังจากที่ท่านได้ทำการจองกับบริษัทเรียบร้อยแล้ว

  * หลังจากออดตั๋วแล้ว บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากกรณีที่พาสปอร์ตเหลืออายุไม่ถึง เดือนแล้วต้องทำใหม่ หรือกรณี

     ที่ท่านเปลี่ยนชื่อ  นามสกุล หรือเล่มพาสปอร์ต แล้วไม่แจ้งให้บริษัททราบก่อนออกตั๋ว

 

*** หากท่านต้องการจองทัวร์โปรดแจ้งขอรายละเอียดการจองได้ที่พนักงานขาย และโปรดตรวจสอบชื่อบัญชี / เลขที่บัญชี ก่อนโอนเงินทุกครั้ง
       โดยบริษัทมี 2 ชื่อบัญชีคือ 1. บริษัทเอเชี่ยนพลัสแทรเวล  2. น.ส ภัสสริน อ่อนคงทิม (เป็นกรรมการผูจัดการ)   

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
แผนกทัวร์ต่างประเทศจีน Asian Plus Travel
Tel: 02 - 1836338         Fax: 02-183 6339

Email; asianpluschina@gmail.com

เลขที่ 5/8 บ้านกลางเมือง 
(The Royal Monaco) ถนนศรีนครินทร์ ซอย 24 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/05771

 

 

ทัวร์ ฮ่องกง ทัวร์ ฮ่องกง ทัวร์ ฮ่องกง ทัวร์ ฮ่องกง ทัวร์ ฮ่องกง ทัวร์ ฮ่องกง ทัวร์ ฮ่องกง ทัวร์ ฮ่องกง ทัวร์ ฮ่องกง

ทัวร์ ฮ่องกง-มาเก๊า ทัวร์ ฮ่องกง-มาเก๊า ทัวร์ ฮ่องกง-มาเก๊า ทัวร์ ฮ่องกง-มาเก๊า ทัวร์ ฮ่องกง-มาเก๊า ทัวร์ ฮ่องกง-มาเก๊า

เที่ยวฮ่องกง-มาเก๊า เที่ยวฮ่องกง-มาเก๊า เที่ยวฮ่องกง-มาเก๊า เที่ยวฮ่องกง-มาเก๊า เที่ยวฮ่องกง-มาเก๊า เที่ยวฮ่องกง-มาเก๊า

ทัวร์ฮ่องกงการบินไทย ทัวร์ฮ่องกงการบินไทย ทัวร์ฮ่องกงการบินไทย ทัวร์ฮ่องกงการบินไทย ทัวร์ฮ่องกงการบินไทย 

Tour Hongkong Tour Hongkong Tour Hongkong Tour Hongkong Tour Hongkong Tour Hongkong Tour Hongkong

Tour Macau Tour Macau Tour Macau Tour Macau Tour Macau Tour Macau Tour Macau Tour Macau

 

 

 

 
ฮ่องกง-มาเก๊า...เมืองสวยที่ไม่ได้มีไว้ชอบปิ้งอย่างเดียว

Classic Trip...Hong Kong - Macau articleใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/05771