dot
dot
บริษัท เอเชี่ยนพลัสแทรเวล
dot
dot
ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/05771
dot
dot
เบอร์โทรศัพย์: 02-1836334 - 8 086-551 6445
dot
dot
เฟสบุ๊ค ถูกใจ
dot
dot
Program Tour
dot
dot
Tour Hongkong-Macau
dot
bulletฮ่องกง-มาเก๊า 4 วัน 3 คืน
bulletฮ่องกง-มาเก๊า 3 วัน 2 คืน
dot
Tour Bali
dot
bulletทัวร์บาหลี, 4 วัน,TG
bulletรวมอัลบั้ม..ภาพบาหลี
dot
Tour Japan
dot
bulletทัวร์ญี่ปุ่น (หน้ารวม)
bulletทัวร์ญี่ปุ่น Winter-Hokkaido
bulletทัวร์ญี่ปุ่น Snow & Sakura
dot
Tour Korea
dot
bulletทัวร์เกาหลี (หน้ารวม)
bulletทัวร์เกาหลี 3 เมืองดัง
bulletทัวร์เกาหลี Skiresort
bulletทัวร์เกาหลี ตกปลาน้ำแข็ง
dot
Tour Bhutan
dot
bulletทัวร์ภูฏาน 5 วัน 4 คืน
dot
Tour China
dot
bulletคุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-แชงกรีล่า
bulletคุณหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง
bulletคุนหมิง-ตงชวน Red Land
bulletคุนหมิง-หยวนหยาง Rice Terrace
bulletจางเจียเจี้ย, TG
bulletปักกิ่ง 5 วัน, TG
dot
ที่อยู่สำนักงาน
dot
bulletแผนที่บริษัท
dot
รับสมัครงาน
dot
bulletตำแหน่ง Sale & Tour Operation


คุนหมิง-หยวนหยาง...นาข้าวขั้นบันไดมรดกโลก article

                Amazing Kunming & Yuanyang Rice Terrace 


                     ทัวร์คุนหมิง-หยวนหยาง...นาข้าวขั้นบันได มรดกโลก
 

ชมนาข้าวขั้นบันไดนับหมื่นขั้น กว้างไกลสุดสายตาไปตามไหล่เขาที่เมืองหยวนหยาง งดงามราวภาพวาดหรืองานศิลปะที่เกิด
จากการสร้างสรรของชาวนาชนเผ่าฮานิ หยวนหยางเป็นเมืองในฝันของใครหลายๆคน ทั้งนักท่องเที่ยวและผู้ที่รักการถ่ายภาพ 

เป็นนาข้าวขั้นบันไดที่สวยงามติดอันดับต้นๆของโลก และล่าสุดเมื่อปี 2512 ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกด้านฒนธรรม 
พร้อมสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆของเมืองคุนหมิงอีกมากมาย เช่าป่าหิน เขาซีซาน วัดหยวนทง ตลาดดอกไม้ ฯลฯ เป็นต้น
      
    


*** ทัวร์ วัน 5 คืน – บิน TG การบินไทย – พักโรงแรม 3* ที่หยวนหยาง 4* ที่คุนหมิง – อาหารครบทุกมื้อ
*** มีราคาพิเศษเฉพาะทัวร์ สำหรับท่านที่มีตั๋ว Air Asia     
 

รายละเอียดการเดินทาง   (วันเดินทางและราคาอยู่ท้ายโปรแกรม) 
                
วันแรก      สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินฉางสุ่ย / คุนหมิง  เมืองโบราณเจี้ยนสุ่ย


08.45  น.      คณะมาพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาท์เตอร์ D สายการบิน การบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ของ
                   บริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในด้านเอกสารพร้อมฟังคำชี้แจงต่างๆ และฝากกระเป๋าให้กับทางเจ้าหน้าที่ของ
                   สายการบินด้วยตัวท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน

10.50  น.      ออกเดินทางสู่ เมืองคุนหมิงโดยเที่ยวบินที่ 
TG 612 ใช้เวลาเดินทางประมาณ ชั่วโมง 

                   (รับบริการอาหารกลางวันบนเครื่องบิน)
14.05  
น.      คณะเดินทางถึงท่าอากาศยาน ฉางสุ่ย นครคุนหมิง เมืองหลวงของมณฑลยูนนาน ชายแดนทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน 
                   (เวลาท้องถิ่นที่คุนหมิงเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อไม่ผิดพลาดในการนัดหมาย) 

                   ออกจากสนามบิน พาท่านเดินทางสู่ เมืองเจี้ยนสุ่ย ทางตอนใต้ของคุณหมิง เจี้ยนสุ่ยถือเป็นเมืองโบราณเก่าแก่อายุนับ 1,000 ปี

                   เมืองหนึ่งของมณฑลยูนนาน และเจริญมากในยุคทองของวัฒนธรรมขงจื๊อ พาท่านเข้าที่พัก เพื่อพักผ่อนอิริยาบถจากการเดินทาง

                   หรือจะเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย

มื้อเย็น          รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร    
ที่พัก             นำคณะเข้าสู่ที่พักโรงแรม  
Jian Shui Hotel   (หรือโรงแรมอื่นระดับเดียวกัน)   

 

วันที่สอง   วัดขงจื๊อ – บ้านสวนตระกูลจู – หยวนหยาง – ชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าและนาขั้นบันไดที่เหล่าหูจุ่ย  

มื้อเช้า
           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                   ช่วงเช้าพาท่านเยี่ยมชม Confucius Temple หรือ วัดขงจื๊อ แห่งเจี้ยนสุ่ย มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี เป็นวัดขงจื๊อที่มีขนาดใหญ่

                   เป็นอันดับสองของจีน รองจากวัดบ้านเกิดของขงจื๊อที่เมืองชวีผู่ มณฑลชานตง วัดนี้ขึ้นชื่อเรื่องความงามของการใช้สีและความ

                   ลงตัวของโครงสร้างสถาปัตยกรรมแบบจีนอย่างแท้จริง ภายในมีอาคารมากถึง 31 หลัง ล้อมรอบด้วยกำแพงสีแดง ซุ้มประตูใหญ่ 

                   ระเบียงสูงอันเป็นที่ประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์ หรือแม้กระทั่งกระถางธูปที่แกะสลักขาตั้งเป็นรูปหัวช้างทั้งสี่ขา ซึ่งทั้งหมดนี้แสดงถึงการ

                   ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมของชาวฮั่น กับชนเผ่ากลุ่มอื่นๆในมณฑลยูนนานตอนใต้ได้อย่างลงตัว

                    ต่อด้วยพาท่านเข้าชม บ้านสวนตระกูลจู หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่ทุกคนต้องมาเยี่ยมชมให้ได้หากคุณมาเยือนเจี๊ยนสุ่ย 

                   ตระกูลจูเป็นอดีตตระกูลที่ยิ่งใหญ่ ร่ำรวยและมีอิทธิพลมากที่สุดของเมืองนี้ จุดเด่นอยู่ที่คฤหาสน์หลังใหญ่อายุกว่าร้อยปี ที่ใช้เวลา

                   สร้างถึง 7 ปี บนเนื้อที่กว่าสองหมื่นตารางเมตร มีห้อง 212 ห้อง ตื่นตากับรายละเอียดบนบานประตูและหน้าต่างที่ตกแต่งด้วยไม้

                   ฉลุลวดลายแกะสลักอย่างประณีตสวยงามคงคุณค่า ปัจจุบันอยู่ในการดูแลอนุรักษ์ของทางการจีน นอกจากนี้แล้วบริเวณสวนของ

                   บ้านก็เป็นอีกส่วนที่มีชื่อเสียงไม่แพ้ตัวบ้าน จนได้รับการยกย่องว่าเป็น สวนใหญ่ที่ดารดาษและลานตาแห่งเตี้ยนหนาน’ บรรยากาศ

                   ขณะเดินชมสวนจะทำให้คุณรู้สึกว่าได้ย้อนอดีตไปสัมผัสกลิ่นอายของจีนในยุคสมัยราชวงศ์ชิงเลยทีเดียว

มื้อกลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
                   ช่วงบ่ายพาท่านเดินทางสู่ เมืองหยวนหยาง  ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเมืองในฝันของนักเดินทางผู้รักธรรมชาติและรักการถ่ายภาพ ผู้ที่ชื่น

                   ชอบการชมทัศนียภาพที่สวยงามหรือยิ่งใหญ่จนรู้สึกเหมือนภาพฝัน ไม่ควรพลาดการมาเยือนเมืองหยวนหยาง ซึ่งมีชื่อเสียงมาก

                   ในเรื่อง ความงดงามของนาข้าวขั้นบันได ที่ได้รับการกล่าวขวัญว่ายิ่งใหญ่ที่สุดของโลก ความมหัศจรรย์ของที่แห่งนี้เกิดจาก

                   น้ำมือของมนุษย์ที่ทำนาขั้นบันไดมากว่าพันปี จนปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การ UNESCO 

                   ถึงหยวนหยาง หลังจากพาท่านเช็คอินเข้าที่พักแล้ว พาท่านชมบรรยากาศความงามของนาข้าวขั้นบันไดในช่วงเวลาพระอาทิตย์

                   ลับขอบฟ้า ในจุดที่สวยที่สุดคือ Tiger Mount หรือ จุดชมวิวเหล่าหูจุ่ย จุดชมวิวนาขั้นบันไดสูงสุดที่เบื้องล่างคือนาขั้นบันได

                   เหมิ่นผิง ครอบคลุมพื้นที่กว่าสามพันไร่ เป็นนาขั้นบันไดที่เกิดจากภูมิปัญญาในการวางระบบการระบายน้ำจากป่าของชาวฮานิเพื่อ

                   การเกษตรกรรม ผสมผสานกับการจัดสรรที่ดินเชิงเขาให้ออกมาเป็นทุ่งนาขั้นบันไดที่สวยงาม จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดก

                   โลกอันดับที่ 45 ของจีน เป็นจุดยอดฮิตสำหรับการชมพระอาทิตย์อัสดง คำว่า Laohuzui ในภาษาจีนหมายถึงปากเสือ เพราะด้วย

                   ความงามยามที่มองลงไปจากจุดนี้ จินตนาการคล้ายลักษณะเหมือนรูปทรงของปากเสือ จึงเป็นที่มาของชื่อสถานที่แห่งนี้ 

มื้อเย็น          รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร    
ที่พัก             นำคณะเข้าสู่ที่พักโรงแรม  
Yun Tai Hotel  (หรือโรงแรมอื่นระดับเดียวกัน)    

     


 

วันที่สาม    ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ตั้วอี้ซู่ – ชมตลาดพื้นเมืองยามเช้า – ชมหมู่บ้านพื้นเมืองทรงดอกเห็ดที่หมู่บ้าน
                 วัฒนธรรมชิ่งโข่ว – จุดชมวิวนาขั้นบันไดป้าต๋า – หมู่บ้านพื้นเมืองชาวฮานิ


มื้อเช้า
          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                   วันนี้ตื่นแต่เช้า พาท่านออกเดินทางไปยัง Duoyishu Scenic Area หรือ ตัวอี้ซู่ สถานที่ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยที่สุดของเมือง

                   หยวนหยาง ด้วยเป็นพื้นที่ติดภูเขาใหญ่ถึงสามด้าน หันหน้าออกไปทางภูเขารูปร่างเหมือนอ่าวขนาดใหญ่ ซึมซับบรรยากาศยาม

                   ดวงอาทิตย์ทะลุผ่านทะเลเมฆ เพื่อส่องแสงแรกแห่งวันลงบนผืนนาขั้นบันไดที่ลดหลั่นนับร้อยนับพันขั้น ท่านจะตะลึงกับผลงาน

                   ศิลปะชั้นยอด ที่มีชาวนาผู้เปรียบได้กับเป็นศิลปินที่สร้างสรรค์ลวดลายอันวิจิตรงดงามลงบนผืนแผ่นดิน ซึ่งไม่ได้วาดบนพื้นดินที่

                   เรียบๆธรรมดา แต่เป็นการวาดลงบนภูเขาสูงชันที่สลับซับซ้อน โดยมีหมู่บ้านทรงดอกเห็ดของชาวพื้นเมือง ตั้งเป็นฉากประกอบ

                   อยู่รายลอบ มองดูคล้ายดอกเห็ดเล็กๆกระจายไปทั่วพื้นที่ ท่ามกลางผืนนาขั้นบันไดอันกว้างใหญ่ เป็นภาพประทับใจที่คุณจะไม่

                   ลืมเลือน หลังจากเก็บภาพจนอิ่มเอมใจแล้ว พาท่านเยี่ยมชม ตลาดเช้าพื้นเมือง ซึ่งจำหน่ายพืชผักผลไม้ ของสด อาหารและ

                   สินค้าพื้นเมืองให้แก่ชาวเผ่าต่างๆในบริเวณใกล้เคียง ที่พากันออกมาจับจ่ายอย่างคึกคักในเวลาเช้า เรียนรู้วิถีชีวิตพร้อมสัมผัสถึง

                   การอยู่ร่วมกันของคนและธรรมชาติอย่างสวยงามลงตัว กลับสู่ที่พักและรับประทานอาหารเช้า

                   หลังเช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรม พาท่านเที่ยวชมหยวนหยางกันต่อที่ Qingkou Ethnic Village หมู่บ้านวัฒนธรรมชิ่งโข่ว 

                   ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองเก่าหยวนหยาง เป็นหมู่บ้านที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาหมู่บ้านของชนเผ่าฮานิ ซึ่งเป็นชนเผ่าพื้นเมืองส่วนใหญ่ของที่นี่

                   และเป็นชนเผ่าที่สร้างสรรค์นาขั้นบันไดของที่นี่เช่นกัน เอกลักษณ์อันโดดเด่นของหมู่บ้านแห่งนี้ก็คือ บ้านทรงดอกเห็ด ตัวบ้าน

                   สร้างจากอิฐและหินซึ่งโครงสร้างภายในเอื้อต่อประโยชน์การใช้สอยที่ทำให้อบอุ่นในฤดูหนาวและเย็นสบายในหน้าร้อน ส่วนของ

                   หลังคานั้นมุงด้วยฟาง ถูกออกแบบให้ลาดเอียงและมีรูปทรงคล้ายกับดอกเห็ด ที่หมู่บ้านนี้ท่านจะได้สัมผัสการดำเนินชีวิตของคน

                   ในหมู่บ้านที่มีวิถีชีวิตอยู่จริง และรอยยิ้มที่เป็นมิตรจริงใจ

มื้อกลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

                   จากนั้นพาท่านไปชมนาข้าวบันไดของชาวฮานิที่สวยงามมากอีกจุดหนึ่งคือ Bada Scenic Area หรือ จุดชมนาขั้นบันไดป้าต๋า 

                   เป็นจุดชมทิวทัศน์นาขั้นบันไดที่ใหญ่ที่สุดของหยวนหยาง พื้นที่กว่าหมื่นไร่เบื้องล่างเปรียบเหมือนกับทะเลผืนใหญ่ที่มีระลอกคลื่น

                   สาดซัดไปมา พื้นที่บางส่วนที่มองเห็นจากจุดชมวิวป้าต๋านี้ มีนาขั้นบันไดมากถึงสามพันขั้น ท่านจะสัมผัสได้ถึงพลังแห่งจิตวิญญาณ

                   ในการดำรงชีวิตของชาวฮานิควบคู่ไปกับธรรมชาติ จนเป็นที่มาของการเปรียบเปรยผืนนาขั้นบันไดเหล่านี้ว่าราวกับ “เกล็ดมังกร” 

                   ในบางช่วงของฤดูที่มีน้ำอยู่เต็มนา ผิวน้ำนิ่งสนิทราวกับกระจกสะท้อนสีสวยงามของท้องฟ้า ก้อนเมฆ แสงแดดที่เปลี่ยนไปมาตาม

                   แต่ละช่วงเวลาของวัน รวมกับเส้นกั้นแบ่งอันก่อให้เกิดเป็นช่องโค้งเอียงลดหลั่นไปตามความสูงชันของหุบเขาที่กว้างสุดลูกหูลูกตา 

                   ทำให้ภาพที่ท่านเห็นเปรียบได้ดังเกล็ดผิวที่มีความมันวาวมากมายของมังกรขนาดใหญ่ 

                   ปิดท้ายการเยือนหยวนหยางที่ Youngyang Hani Folk Village หมู่บ้านพื้นเมืองชาวฮานิ ซึ่งเป็นสถานที่เปิดให้นักท่องเที่ยว

                   ได้เข้ามาชมลักษณะการใช้ชีวิตแบบดั้งเดิมของชนเผ่าฮานิ ทั้งตัวบ้านเรือน ผู้คน เครื่องแต่งกาย การแสดงวิถีการดำเนินชีวิตต่างๆ

                   อันเป็นเอกลักษณ์มีเสน่ห์เฉพาะตัวที่จะทำให้คุณได้ประทับใจ จากนั้นพาท่านเดินทางกลับสู่เมืองเจี้ยนสุ่ย

มื้อเย็น          รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร    
ที่พัก            นำคณะเข้าสู่ที่พักโรงแรม  Yun Tai Hotel    (หรือโรงแรมอื่นระดับเดียวกัน)    

    

 

วันที่สี่        ป่าหิน Stone Forest – คุนหมิง – ร้านนวดฝ่าเท้า/บัวหิมะ – ชอบปิ้งถนนคนเดิน

มื้อเช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                   วันนี้พาท่านเดินทางสู่เขต อุทยานป่าหิน Stone Forest สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่มีชื่อเสียงของคุนหมิง ถือเป็นสิ่งมหัศจรรย์

                   ทางธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลก ปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกขององค์การ UNESCO ท่านจะตื่นตากับ

                   ป่าหินอายุนับล้านๆปี บนพื้นที่นับหมื่นไร่ กว้างไกลสุดสายตาจนท่านอาจหลงได้หากเดินอย่างไม่ระมัดระวัง ภายในป่าหินแบ่งเป็น

                   โซนต่างๆ ถึง โซนที่มีความสวยงามและเรื่องราวของจินตนาการที่แตกต่างกันออกไป บางจุดประกอบด้วยหินรูปทรงแปลกตา 

                   บางแท่งตั้งอยู่อย่างน่ามหัศจรรย์เป็นต้น การเที่ยวชมป่าหินต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงจึงจะเที่ยวชมได้หมด

มื้อกลางวัน     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

                   พาท่านเดินทางสู่ นครคุนหมิง เมืองหลวงแห่งมนฑลยูนาน ที่มีความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติ วัฒนธรรม และภูมิศาสตร์ซึ่ง

                   มีภูมิประเทศ  ห้อมล้อมด้วยภูเขา 3 ด้าน และด้วยความสูงจากระดับน้ำทะเล 
1,890 เมตร ทำให้เมืองคุนหมิงมีอากาศที่เย็นสบาย
                   ตลอดทั้งปี จนได้สมญานามว่า นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ ถึงคุนหมิงพาท่านผ่อนคลายจากการเดินท่องเที่ยวทั้งวัน ด้วยบริการนวด

                   ฝ่าเท้าฟรี พร้อมกับแช่เท้าในน้ำอุ่นผสมด้วยตัวยาสมุนไพร พร้อมรับความรู้เกี่ยวกับตัวยาสมุนไพรต่างๆ ที่หลายท่านใช้ดีจนต้อง

                   กลับไปซื้ออีกครั้ง โดยเฉพาะบัวหิมะ ตัวยามหัศจรรย์ที่ใครมาเมืองจีนต้องซื้อไปใช้ไปฝาก

                   จากนั้นพาท่านชอบปิ้งที่ถนนคนเดินเมืองคุนหมิง เพลิดเพลินกับการเดินชมสินค้าพื้นเมืองหลากหลาย หรือเลือกซื้อในราคาที่คุณ

                   สนุกกับการต่อรองได้ อิสระชอบปิ้งตามอัธยาศัย 

มื้อเย็น          รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร “เมนูซีฟู้ด + ไวน์แดง”     

ที่พัก            โรงแรม  Jinjiang Hotel  ระดับ 4* ดาว   (หรือโรงแรมอื่นระดับเดียวกัน) 


  

 

วันที่ห้า       วัดหยวนทง – Green Lake Park – Flower Market – วัดทอง/ตำหนักไท่เหอ – ร้านชาผู่เอ๋อ 

 
มื้อเช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                    วันนี้พาท่านเที่ยวชมนครคุนหมิงอย่างจุใจ เริ่มด้วยพาท่านนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิที่ วัดหยวนทง วัดหลวงเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองและ
                    ใหญ่ที่สุดแห่งเมืองคุนหมิงและมีประวัติ
ยาวนานกว่า 1,200 ปี ทุกๆวันจะมีผู้มาเที่ยวชมมากมายภายในวัดมี พระโพธิ์สัตย์กวนอิม
                     
24 พระหัตถ์ ที่ศักดิ์สิทธ์ โดยเฉพาะ
ผู้มีบุตรยากจะมาขอพรและแก้บนอยู่เสมอ ที่วัดนี้ยังมีพระพุทธชินราชจำลอง ซึ่งในสมัยของ
                    นายกรัฐมนตรีเกรียงศักดิ์ ชะมะนันท์ 
ได้อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีไทย-จีน
มื้อกลางวัน     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

                    พาท่านชม วัดทอง หรือ Golden Temple หรือรู้จักกันอีกชื่อว่า ตำหนักไท่เหอ วัดทองแห่งสร้างขึ้นยุคสมัยของราชวงศ์หมิง 

                    ตามแบบสถาปัตยกรรมของวัดในลัทธิเต๋า โดยมีชื่อเสียงจากที่ตัวอาคารของวัดมีขนาด สูง 6.7 เมตร กว้าง 7.8 เมตร ทำด้วยทอง

                    สำฤทธิ์ทั้งหลัง รวมน้ำหนักถึง 250 ตัน ไม่ว่าจะเป็นผนัง ประตู หน้าต่าง หรือแม้แต่หลังคาล้วนทำด้วยสำฤทธิ์ทั้งสิ้น ยามเมื่อต้อง

                    แสงอาทิตย์จะส่องประกายงดงามมาก จึงได้ชื่อว่าวัดทอง ถือเป็นวัดที่สร้างจากทองสำฤทธิ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน นอกจากนี้

                    ทางเดินขึ้นวัดยังมีทัศนียภาพที่สวยงาม วัดทองนี้เป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนคุนหมิง

                    จากนั้นพาท่านแวะร้านค้าตามข้อกำหนดของรัฐบาลจีน ได้แก่ ร้านใบชา ให้ท่านชมวิธีชงชาจากสาวสวย และได้ชิม ชาผู่เอ่อ 

                    ชาดีแห่งมณฑลยูนาน ดินแดนที่อดีตเป็นเส้นทางค้าใบชาอันลือชื่อ

มื้อเย็น           รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร “สุกี้เห็ดยูนนาน”     

ที่พัก             โรงแรม  Jinjiang Hotel  ระดับ 4* ดาว   (หรือโรงแรมอื่นระดับเดียวกัน)


    


วันที่หก      ขึ้น Cable Car สู่ยอดเขาซีซาน/ประตูมังกรหลงเหมิน – ร้านผ้าไหม – สนามบินฉางสุ่ย – กรุงเทพฯ   

มื้อเช้า
          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                   วันนี้พาท่านเที่ยวคุณหมิงต่อกับอีกหนึ่งสถานที่ไฮไลท์ของคุณหมิง ให้ท่านได้ขึ้นกระเช้า Cable Car สู่ยอดเขาซีซาน ภูเขา
                   ทางด้านทิศตะวันตก
ของคุนหมิง ทางเดินเลาะเรียบบริเวณริมขอบหน้าผาบนเขาซีซานนั้นเป็นที่ตั้งของ ประตูมังกรหลงหมิน 
                   ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัด
ในลัทธิเต๋า สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง สร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาของพระลัทธิเต๋าและชาวบ้าน มีอายุยาว
                   นานมานับ 
1,000 ปี 
ชาวคุณหมิงเชื่อกันว่าเป็น ประตูแห่งความสิริมงคล ผู้ใดเดินลอดผ่านประตูนี้จะประสบแต่ความสำเร็จโชคดี
                   ฐานะจะเพิ่มขึ้น
เป็นหนึ่งร้อยเท่า ระหว่างทางสู่ประตูมังกรท่านจะผ่านอุโมงค์หินที่สกัดและทางเดินลัดเลาะตามไหล่เขา แวะพัก
                   เหนื่อยชมศาลเจ้าลัทธิเต๋า 
พร้อมชม
ทัศนียภาพอันสวยงามของ ทะเลสาบเตียนฉือ ทะเลสาบขนาดใหญ่ที่สุดของคุนหมิง
มื้อกลางวัน     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

                   ก่อนอำลาคุณหมิงพาท่านแวะชมและเลือกซื้อสินค้าขึ้นชื่อของจีนเช่น ร้านผ้าไหม ร้านไข่มุก สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่

                   สนามบินนานาชาติฉางสุ่ย

15.20 .       นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดย การบินไทย เที่ยวบินที่  TG 613 
16.30 .       (เวลาประเทศไทย) คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทยโดยสวัสดิ์ภาพและประทับใจ
                   Asian Plus Travel ขอขอบพระคุณผูู้รักการท่องเที่ยวทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจเลือกใช้บริการของเรา

                   ******************************************************************************************* 
    

                                                                       

พ.ศ 2558-59
วันเดินทาง
           ธันวาคม
           10 – 15   ,   25 – 30
                             มกราคม           9 – 14    ,    23 – 28
                             กุมภาพันธ์       13 – 18    ,    20 – 25    

 

     ราคาทัวร์โปรแกรม C-KYY / ทัวร์ วัน / บิน TG    ม.ค - ก.พ        ธันวาคม     
 -   ผู้ใหญ่ (หรือเด็ก / * พักห้องละ 2 ท่าน) 27,900.- 28,900.-
 -   เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี / (พักกับผู้ใหญ่ห้องละ 3 ท่าน / มีเตียงเสริม) 24,900.- 25,900.-
 -   เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี / (พักกับผู้ใหญ่ห้องละ 3 ท่าน / ไม่มีเตียงเสริม) 23,900.- 24,900.-
 -   พักห้องเดี่ยว  เพิ่มอีกท่านละ   6,900.-   6,900.-
 *  พิเศษ ราคาเฉพาะทัวร์ (สำหรับท่านที่มีตั๋วเครื่องบินเอง) 18,900.- 18,900.-

 

** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยึดราคา Update บนหน้าเวปไซด์นี้เป็นหลัก ท่านที่จองก่อนรับสิทธิ์คงราคาเดิมหากราคาทัวร์ปรับสูงขึ้น


ราคานี้รวม : 
 รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง และ ภาษีน้ำมันไว้เรียบร้อยแล้ว (บริษัทรับผิดชอบกรณีภาษีน้ำมันขึ้นราคา) 
-  ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด ไป – กลับ กรุงเทพ  คุณหมิง  กรุงเทพฯ โดย TG การบินไทย 
 ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ 
-  โรงแรมที่พักระดับ
 3 ดาว ที่หยวนหยาง และ 4 ดาว ที่คุนหมิง รวมทั้งหมด 5 คืน
-  ค่ารถโคชปรับอากาศพร้อมคนขับที่ชำนาญเส้นทาง นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
-  ค่าเข้าชมสถานที่ / ค่ากระเช้าไฟฟ้า ตามรายการระบุ
 ดูแลท่านตลอดการเดินทางด้วยหัวหน้าทัวร์ของ Asian Plus และไกด์ท้องถิ่นผู้ชำนาญเส้นทาง 
-  ประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)      
-  สัมภาระโหลดลงเครื่องน้ำหนักไม่เกินท่านละ 25 กก.  

งื่อนไขเพิ่มเติม
   (เพื่อประโยชน์ของท่าน กรุณาอ่านก่อนจองทัวร์)
ราคานี้ไม่รวม : 
-  ค่าทิปทีมงานไกด์ท้องถิ่น (ทัวร์ วัน) ท่านละ 80 หยวน / คนขับรถท้องถิ่น (ทัวร์ 6 วัน) ท่านละ 60 หยวน ตามลำดับ 
    ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจในบริการ หรือธรรมเนียมทั่วไปท่านละ 300 บาท           
-  ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะกรณีต้องการใบกำกับภาษี / หรือออกใบเสร็จในนามบริษัท ห้างร้าน องค์กร) 
-  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆที่ไม่ระบุไว้ในโปรแกรม เช่น ค่าโทรศัพท์ซักรีดมินิบาร์ ฯลฯ  
-  ค่าสัมภาระของสายการบิน กรณีน้ำหนักเกินท่านละ 25 กก./ท่าน
เงื่อนไขอื่นๆ
-   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนหรือรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติ การเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล 
    ความล่าช้าของเที่ยวบิน การเจ็บป่วย และ เหตุผลจำเป็นส่วนตัวของลูกค้าเอง เป็นต้น 
-   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศสายการบิน โรงแรม การเมือง 
    หรืออื่นๆ โดยบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ 
-   อาหารบางมื้อ จำเป็นต้องทานร้านอาหารระหว่างทางซึ่งเป็นเมืองชนบท คุณภาพอาหารอาจไม่ดีนัก ทั้งนี้ทางบริษัทจะจัดเตรียมอาหารเสริมไปให้
-   ท่านที่ไม่เที่ยวตามโปรแกรมพร้อมคณะ ไม่สามารถเรียกเงินคืนได้
-   กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และที่คุนหมิงปฏิเสธมิให้ท่านเดินทางออกหรือเข้าประเทศ ด้วยเหตุผลที่เกี่ยวกับตัวของท่านเอง   
    บริษัทขอสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าบริการ
-   เมื่อตกลงชำระเงินเพื่อการเดินทางกับทางบริษัทฯ แล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
-   จองโดยมัดจำที่นั่งละ 10,000.- บาท  ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทางอย่างน้อย  20  วัน
-   ยินดีรับบัตรเครดิต VISA, MASTER CARD ทุกธนาคาร (คิดค่าธรรมเนียม 2% / และต้องมารูดบัตรที่บริษัทค่ะ)    
*** หากท่านต้องการจองทัวร์โปรดแจ้งขอรายละเอียดการจองได้ที่พนักงานขาย และโปรดตรวจสอบชื่อบัญชี / เลขที่บัญชี ก่อนโอนเงินทุกครั้ง
       โดยบริษัทมี 2 ชื่อบัญชีคือ 1. บริษัทเอเชี่ยนพลัสแทรเวล  2. น.ส ภัสสริน อ่อนคงทิม (เป็นกรรมการผูจัดการ)
    

การยกเลิกหรือเลื่อนเดินทาง         
เนื่องจากเป็นตั๋วแบบเหมากรุ๊ปและค่าทัวร์แลนด์ Tour Operator แบบเหมาจ่าย การยกเลิกการเดินทางจะมีผลต่อกรุ๊ปทัวร์ 
ทางบริษัทจึงจำเป็นต้องหักค่าใช้จ่ายบางส่วนดังนี้
- แจ้งล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า 30 วัน บริษัทฯ คืนเงินมัดจำให้ 80 %
- แจ้งล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า 20 วัน บริษัท คืนให้ 70 % ของเงินที่จ่าย
- แจ้งล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า 15 วัน บริษัท คืนให้ 50 % ของเงินที่จ่าย      
- แจ้งล่วงหน้าต่ำกว่า 10 วัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน * เนื่องจากได้ดำเนินการจ่ายค่าตั๋วและค่าแลนด์ทัวร์เรียบร้อยแล้ว
- กรณีเลื่อนวันเดินทางแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 25 วัน หรือพิจารณาเป็นกรณีไปตามความจำเป็นของบริษัท

เอกสารที่ต้องใช้
หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุใช้งานได้จนถึงวันเดินทางต้องไม่ต่ำกว่า เดือน
หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ พื้นหลังมีสีฟ้าและขาวเท่านั้น (รูปใหม่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน อัดด้วยการดาษสีโกดักและฟูจิเท่านั้น)
กรุณาแฟ๊กซ์หน้าแรกของหนังสือเดินทางมาที 02-183-6339 หลังจากที่ท่านได้ทำการจองกับบริษัทเรียบร้อยแล้ว
-  สำหรับผู้ที่ไม่เคยเดินทางเข้าประเทศจีน หรือเคยเข้าประเทศจีนมานานเกิน ปีแล้ว ต้องใช้สำเนาสมุดเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ 
   หรือบัญชีฝากประจำ ถ่ายสำเนารายการย้อนหลัง 
เดือน / หรือใช้หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร

กรณีท่านจองทัวร์หรือส่งหนังสือเดินทางล่าช้า ไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมกรุ๊ปได้ ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มดังนี้ 
1. ยื่นวีซ่าด่วน 2-3 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,400 บาท 
2. ยื่นวีซ่าด่วน วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,800 บาท 
สำหรับหนังสือเดินทางอื่นๆ โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
 

*** บริษัทขออภัยที่จะขอสงวนสิทธิยกเลิกกรุ๊ปเดินทางกรณีมีผู้จองมาไม่ถึง 15 ท่าน/กรุ๊ป
       โดยจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อนถึงวันเดินทางและยินดีคืนเงินที่ลูกค้าจ่ายมาให้ทั้งหมด

 

  

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

Asian Plus Travel

 

Tel: 02-1836334 - 8 ,  Fax: 02-183 6339   

Email; asianpluschina@gmail.com

เลขที่ 5/8 บ้านกลางเมือง (The Royal Monaco) ถนนศรีนครินทร์ ซอย 24 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

เลขที่ใบอนุญาต 11/05771

 

 

 

ทัวร์จีน 2558, ทัวร์จีน 2558, ทัวร์จีน 2558, ทัวร์จีน 2558, ทัวร์จีน 2558, ทัวร์จีน 2558, ทัวร์จีน 2558, ทัวร์จีน 2558

ทัวร์จีน 2015, ทัวร์จีน 2015, ทัวร์จีน 2015, ทัวร์จีน 2015, ทัวร์จีน 2015, ทัวร์จีน 2015, ทัวร์จีน 2015, ทัวร์จีน 2015

ทัวร์จีน คุนหมิง ทัวร์จีน คุนหมิง ทัวร์จีน คุนหมิง ทัวร์จีน คุนหมิง ทัวร์จีน คุนหมิง ทัวร์จีน คุนหมิง ทัวร์จีน คุนหมิง

เที่ยวจีน คุนหมิง เที่ยวจีน คุนหมิง เที่ยวจีน คุนหมิง เที่ยวจีน คุนหมิง เที่ยวจีน คุนหมิง เที่ยวจีน คุนหมิง เที่ยวจีน คุนหมิง

ทัวร์คุนหมิง หยวนหยาง ทัวร์คุนหมิง หยวนหยาง ทัวร์คุนหมิง หยวนหยาง ทัวร์คุนหมิง หยวนหยาง ทัวร์คุนหมิง หยวนหยาง

หยวนหยาง นาข้าวขั้นบันได หยวนหยาง นาข้าวขั้นบันได หยวนหยาง นาข้าวขั้นบันได หยวนหยาง นาข้าวขั้นบันได 

Younyang Rice Terrace, Younyang Rice Terrace, Younyang Rice Terrace, Younyang Rice Terrace

Tour China 2015, Tour China 2015, Tour China 2015, Tour China 2015, Tour China 2015, Tour China 2015 

 

 

 

 

 

 

 
ทัวร์จีน.....เที่ยวจีนแบบถูกใจ สไตล์คนรุ่นใหม่

ทัวร์แชงกรีล่า ต้าลี่ ลี่เจียง คุณหมิง, 6 วัน,บิน TG article
คุณหมิง..ต้าลี่..ลี่เจียง, 5 วัน, บิน TG, โรงแรม 5*ดาว article
คุุนหมิง-ตงชวน-ถ้ำจิวเซียง..เส้นทางสวยดุจสวรรค์ article
Tour Beijing...Where Old Meet New article
แชงกรีล่า ต้าลี่ ลี่เจียง คุณหมิง,6 วัน,บิน FD,ที่พัก 4* article
Happy Variety...Hongkong-Macauใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/05771