dot
dot
บริษัท เอเชี่ยนพลัสแทรเวล
dot
dot
ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/05771
dot
dot
เบอร์โทรศัพย์: 02-1836334 - 8 086-551 6445
dot
dot
เฟสบุ๊ค ถูกใจ
dot
dot
Program Tour
dot
dot
Tour Hongkong-Macau
dot
bulletฮ่องกง-มาเก๊า 4 วัน 3 คืน
bulletฮ่องกง-มาเก๊า 3 วัน 2 คืน
dot
Tour Bali
dot
bulletทัวร์บาหลี, 4 วัน,TG
bulletรวมอัลบั้ม..ภาพบาหลี
dot
Tour Japan
dot
bulletทัวร์ญี่ปุ่น (หน้ารวม)
bulletทัวร์ญี่ปุ่น Winter-Hokkaido
bulletทัวร์ญี่ปุ่น Snow & Sakura
dot
Tour Korea
dot
bulletทัวร์เกาหลี (หน้ารวม)
bulletทัวร์เกาหลี 3 เมืองดัง
bulletทัวร์เกาหลี Skiresort
bulletทัวร์เกาหลี ตกปลาน้ำแข็ง
dot
Tour Bhutan
dot
bulletทัวร์ภูฏาน 5 วัน 4 คืน
dot
Tour China
dot
bulletคุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-แชงกรีล่า
bulletคุณหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง
bulletคุนหมิง-ตงชวน Red Land
bulletคุนหมิง-หยวนหยาง Rice Terrace
bulletจางเจียเจี้ย, TG
bulletปักกิ่ง 5 วัน, TG
dot
ที่อยู่สำนักงาน
dot
bulletแผนที่บริษัท
dot
รับสมัครงาน
dot
bulletตำแหน่ง Sale & Tour Operation


คุณหมิง..ต้าลี่..ลี่เจียง, 5 วัน, บิน TG, โรงแรม 5*ดาว article

ทัวร์ จีน 2559

  

                       โลกหมุนช้า..ที่ ต้าลี่ ลี่เจียง คุณหมิง

 

                Stop your life…Find your dream at Khunming, Tali, Lijiang                             

 

 

มีคนกล่าวไว้ว่าเมืองลี่เจียง แห่งเทือกเขาหิมะมังกรหยก คือโปรแกรมในฝันของบรรดานักเดินทางแบบแบ็คแพ็คจากทั่วโลก
หากใครได้ไปลี่เจียงแล้ว เหมือนย้อนกลับไปอยู่ในห้วงเวลาเมื่อหลายศตวรรษที่ผ่านมา แล้วเวลาก็หยุด หรือหมุนช้าๆอยู่ ณ

ตรงนั้น เมืองมรดกโลกแห่งนี้ ไม่ใช่แค่เมืองโบราณที่น่าเบื่อ แต่คือวิมานแห่งขุนเขาที่คุณต้องหลงรัก เช่นเดียวกับเมืองต้าลี่

และคุณหมิง หากธุรกิจการงานและเวลา ไม่สามารถให้คุณแบ็คแพ็คได้อย่างสบายอารมณ์ เอเชี่ยนพลัสจัดให้คุณได้ไปเยือน
แบบสบายๆ สักครั้ง ด้วยโปรแกรมจริงใจ สไตล์คนรักการเดินทาง

 

                         เดินทางโดย การบินไทย /พักโรงแรมระดับ 5 ดาว/อาหารมื้อพิเศษ เป็ดปักกิ่ง ไวน์แดง

  ทัวร์ทุกกรุ๊ปเราออกเดินทางเองไม่มีการส่งลูกค้าต่อให้ที่อื่น/เพื่อคุณภาพในการดูแลอย่างทั่วถึง รับกรุ๊ปละไม่เกิน 25 ท่าน
                                             
***มีราคาพิเศษเฉพาะทัวร์ สำหรับท่านที่มีตั๋วเครื่องบินเอง***

 

   

Highlight   

เมืองเก่าต้าลี่ - เจดีย์สามองค์ - วัดฉงเซิ่น - กำแพงเมืองโบราณต้าลี่ - ล่องเรือชมทะเลสาบเอ๋อไห่ - เมืองมรดกโลกลี่เจียง-
ภูเขาหิมะมังกรหยก / ให้นั่งกระเช้าใหญ่ถึงยอดเขา – 
ชมโชว์ Impression Lijiang / โดยผู้กำกับชื่อดัง จางอี้โหม่  อุทยาน
น้ำหยก-
สระมังกรดำ-ท่องราตรีเมืองลี่เจียง - ลอยกระทงไนท์ไลฟ์ ฟรี - คุนหมิง - วัดหยวนทง - ชอบปิ้งสินค้าพื้นเมือง

 

รายละเอียด ทัวร์จีน / KTL     *(วันเดินทางและราคาอยู่ท้ายโปรแกรม) 

วันแรก            กรุงเทพ / สนามบินสุวรรณภูมิ คุนหมิง / สนามบินฉางสุ่ย เมืองต้าลี่

 

 

08.30  น.            คณะมาพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาท์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและ

อำนวยความสะดวกในด้านเอกสารพร้อมฟังคำชี้แจงต่างๆ และฝากกระเป๋าให้กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินด้วยตัวท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัย

                           ของสายการบิน
10.55  น.            ออกเดินทางสู่ เมืองคุนหมิงโดยเที่ยวบิน  TG 612 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง (รับบริการเครื่องดื่มและอาหารกลางวันบนเครื่องบิน)
14.05 
น.            คณะเดินทางถึงท่าอากาศยาน ฉางสุ่ย นครคุนหมิง เมืองหลวงของมณฑลยูนนานชายแดนทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน (เวลาท้องถิ่นที่คุนหมิงเร็ว
                           กว่า
ประเทศไทย 1 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อไม่ผิดพลาดในการนัดหมาย)

หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้วพบกับมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่มารอต้อนรับ เพื่อพาคณะเดินทางสู่ เมืองต้าลี่ เขตปกครองตนเองของชนเผ่าไป๋
             ในมณฑลยูนนานตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบเอ๋อไห่กับภูเขาฉางซาน 
ที่ระดับ 1,975 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล อดีตเมืองหลวงของอาณาจักรน่านเจ้า ที่ยังคง
              เหลือร่องรอยอารยธรรมให้ได้พบเห็น

มื้อเย็น                รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร    

นำคณะเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม 5* ดาว  Regent Hotel  (หรือโรงแรมระดับเดียวกัน)

   

 


วันที่สอง         วัดฉงเซิ่น / เจดีย์ 3 องค์ กำแพงมืองโบราณต้าลี่ / ชอบปิ้งสินค้าพื้นเมือง   เมืองมรดกโลก ลี่เจี่ยง - จุดชมวิวบนหมู่บ้านตระกูลหมู่
                        
สีสันราตรีที่ลี่เจียง  ลอยกระทง

 

มื้อเช้า                 รับประทานอาหารเช้า    ห้องอาหารของโรงแรม

เช้าพาชม เจดีย์สามองค์  หรือเจดีย์แห่งโชคลาภ ในวัด "ฉงเซิ่ง" ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ในสมัยน่านเจ้า บริเวณด้านหลังของเจดีย์เป็นภูเขา

ชังซานที่สูงสง่างาม และด้านหน้าเป็นทะเลสาบเอ๋อไห่ที่สวยงามกว้างใหญ่ สร้างขึ้นเมื่อกว่า ๑๐๐๐ ปีที่แล้ว ในสมัยราชวงศ์ถังใช้เวลาก่อสร้างรวม 40 ปี

จึงเสร็จเรียบร้อย ปัจจุบันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองต้าหลี่ที่งดงามด้วยสีขาวบริสุทธิ์ โดยมีเจดีย์ "เชียนหลินถ่า" สูงประมาณ ๗๐ เมตร เป็นเจดีย์องค์หลัก

(ราคาทัวร์รวมรถกล์อฟพาท่านขึ้นชมบริเวณวัดซึ่งอยู่บนเขา ไม่ใช่ให้แค่ถ่ายรูปอยู่ด้านล่างค่ะ)

                           ละครจีนบ้านเรารู้จักกันดี จากบริเวรโรงถ่ายนี้ท่านจะสามารถมองเห็นทิวทัศน์อันสวยงามของ ทะเลสาบเอ๋อไห่ จากการถ่ายทำละครจีนอันโด่งดัง ทำให้

ต้าลี่กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวขึ้นชื่อ ประกอบกับบรรยากาศอันเงียบสงบและงดงามของ เมืองโบราณต้าหลี่ หรือเมืองไท่เห่อ เมืองเก่าที่ยังคงอยู่ในสภาพที่

ค่อนข้างสมบูรณ์ ถึงแม้จะได้ผ่านกาลเวลามากว่าพันปี ตึกสูงไม่เกิน 2 ชั้น ประตูแกะสลักไม้แบบบานเฟี้ยม หลังคามุงกระเบื้อง ถนนที่ทำจากหิน ซึ่งบ้าน

เหล่านี้ส่วนใหญ่ยังคงเปิดเป็นร้านขายสิ้นค้าพื้นเมือง และคงวิถีชีวิตแบบชาวพื้นเมือง เป็นเอกลักษณ์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน
พาท่านถ่ายรูปบริเวณ กำแพงเมืองโบราณ อายุนับ 1,000 ปี ซึ่งถูกรักษาไว้อย่างดี เป็นเหมือนสัญลักษณ์และประตูสู่ต้าลี่ ให้เวลาท่านเก็บภาพและ

ชอบปิ้งสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกตามอัธยาศัย

มื้อกลางวัน         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 

      

 
                         บ่ายพาท่านท่านเดินทางสู่เมืองที่นับเป็นไฮไลท์สุดๆของโปรแกรม นั่นคือ เมืองลี่เจียง เมืองที่งดงามดุจภาพฝัน ด้วยตัวเมืองแบบโบราณ ที่ตั้งอยู่ใน

                           บริเวณเทือกเขามังกรหยก ที่ยอดเขามีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี เมืองลี่เจียงนั้นตั้งอยู่ในมณฑลยูนานของจีน อดีตเป็นเส้นทางการค้าใบชาบนหลังม้า

                           สมัยโบราณกว่า 800 ปีมาแล้ว ถือเป็นเมืองพรมแดนระหว่างทิเบตและจีน ชาวเมืองจึงมีการผสมผสานวัฒนธรรมอันดีของชาวฮั่น ชาวอี๋ ชาวทิเบต

                           และที่สำคัญคือชาวน่าซี เข้าไว้ด้วยกันอย่างงดงามและเป็นเอกลักษณ์

นอกจาก ภูเขา, สถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวเผ่าน่าซีแล้ว สายน้ำลำธารก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของเมืองลี่เจียง จนได้ฉายาว่า

เวนิสตะวันออก เพราะมีลำธารน้ำใสแจ๋วไหลผ่านตัวเมืองมากมาย จนทำให้ต้องมีสะพานสวยๆกว่า 354 แห่ง แม่น้ำที่ไหลผ่านลี่เจียงได้ฉายาว่า

โค้งแรกแห่งแม่น้ำแยงซี ด้วยเพราะแม่น้ำแยงซีที่ไหลผ่านลี่เจียง ได้หักโค้งข้อศอกเป็นโค้งแรก ทำให้ไหลแยกจากแม่น้ำสาระวิน และแม่น้ำโขงไปทาง

ทิศตะวันออก ก่อให้เกิดอารยะธรรมจีนที่ยิ่งใหญ่เกรียงไกร เพราะเป็นจุดยุทศาสตร์ที่ ทั้ง ขงเบ้ง , กุบไลข่าน ใช้ข้ามไปทำศึก หรือเหมาเจ๋อตงก็ใช้หนีทัพ

พวกก๊กมินตั๋ง ณ โค้งน้ำที่สวยงามแห่งนี้

พาท่านเข้าสู่เขต เมืองโบราณลี่เจียง ด้านหน้าทางเข้าจะพบกังหันน้ำขนาดใหญ่ บ่อพักน้ำจากตรงกังหันนี้จะแตกย่อยออกเป็นคลองเล็กๆหลายสาย

ดุจเส้นเลือดไหลไปหล่อเลี้ยงเมือง ทั่วเมืองจึงได้ยินเสียงน้ำไหล ประกอบกับต้นหลิวที่พลิ้วไหวระสายน้ำ ตามคลองที่คดเคี้ยวและบ้านเรือนกึ่งดินกึ่งไม้

แบบจีนโบราณที่ปลูกชิดติดกันเรียงรายลดหลั่นไปตามเนินเตี้ยๆที่ได้รับการวางผังเมืองไว้เป็นอย่างดี  ชายชาวพื้นเมืองใส่ชุดจีนแบบเก่าเดินจูงม้า อาม่า

ในชุดชนเผ่าน่าซี สะพายกระบุงหวายใส่ผักสดเดินเร่ขาย เป็นภาพที่ทำให้ทีนี่มีเสน่ห์ดังต้องมนต์เหมือนหลุดเข้ามาสู่ยุคหนังจีนโบราณ ต่างกันเพียง

นี่คือภาพจริง ไม่ใช่ภาพมายา

พาท่านไปชมวิวบนหมู่บ้านตระกูลหมู่ จุดที่สามารถมองลงมาเห็นหลังคาจีนของบ้านเรือนซ้อนๆๆกันสุดลูกตา โดยมีฉากโดยรอบเป็นเทือกเขามังกรหยก

เป็นอีกหนึ่งภาพที่คุณประทับใจ จากนั้นท่านเดินชมเมือง และแนะนำสถานที่ต่างๆ

มื้อเย็น                รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ช่วงค่ำพาท่านชมเมืองลี่เจียงยามราตรี ที่มีเสน่ห์ไปอีกแบบ และเนื่องจากมีลำคลองมากมาย ที่นี่จึงมีประเพณี ลอยกระทง เหมือนกับบ้านเรา แต่สามารถลอย

ได้ทุกคืน พิเศษสำหรับลูกค้า Asian Plus Travel มอบกระทงฟรี ให้กับทุกท่านเพื่อนำไปลอย และอธิฐานขอพร จากนั้นให้ท่านท่องราตรี ชอบปิ้งสินค้าพื้น

เมืองตามอัธยาศัย สินค้าขึ้นชื่อเช่น เครื่องประดับทำจากหินแบบเก๋ๆ, เครื่องเงิน, กระเป๋ารองเท้าที่ปักด้วยมือสีสันสวยงาม เป็นต้น  

เข้าพักโรงแรมระดับ 5 ดาว  Goun Fang Hotel / Lijang Internation Hotel    (หรือโรงแรมอื่นระดับเดียวกัน) 

.

    

 

 

 

วันที่สาม         ภูเขาหิมะมังกรหยก โชว์ IMPRESSION LIJIANG น้ำตกทรายขาว อุทยานน้ำหยก  สระมังกรดำ

 

มื้อเช้า                 รับประทานอาหารเช้า    ห้องอาหารของโรงแรม

ช่วงเช้านำท่านเดินทางสู่ เทือกเขาหิมะมังกรหยก The Jade Dragon Snow อีกหนึ่งโปรแกรมไฮไลท์ที่ใครก็อยากมาชม ทิวเขาแห่งนี้เมื่อมองจาก

ระยะไกล จะเห็นเป็นลักษณะคล้ายมังกรกำลังเลื้อย สีขาวของหิมะที่ปกคลุมอยู่นั้นดูราวกับหยกขาว ที่ตัดกับสีน้ำเงินของท้องฟ้า คล้ายมังกรขาวบน

ฟากฟ้า จึงเป็นที่มาของชื่อเทือกเขาแห่งนี้ ทิวทัศน์โดยรอบสวยงามด้วยหุบห้วย ธารน้ำ แนวผา และทุ่งหญ้าน่าซี

พิเศษนำท่านโดยสารกระเช้าใหญ่ ขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก สู่จุดชมวิวเหนือระดับน้ำทะเล 4,506 เมตร

เพื่อชมทิวทัศน์และธรรมชาติบนจุดสูงที่สุดและ

สวยงามที่สุด ซึ่งท่านสามารถสัมผัสอากาศหนาวเย็น ที่มีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดทั้งปี เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปหรือเล่นปุยหิมะตามอัธยาศัย

(ท่านควรเตรียมเสื้อกันหนาว หมวกกันหนาวหรือกันลมสำหรับอุณหภูมิติดลบไปด้วย หรือหากท่านไม่อยากขนไป ที่นี่ก็มีบริการให้เช่า)

ออกจากภูเขาพาท่านแวะซื้อยาโบราณสารพัดประโยชน์ เป่าฟู่หลิง  หรือ บัวหิมะ ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียงของจีน

มื้อกลางวัน         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นพาท่านชมโชว์  Impression Lijaing  โชว์ที่ยิ่งใหญ่อลังการที่สุดในประเทศจีน ด้วยทีมงานและนักแสดงร่วมนับ 1,000 ชีวิต กำกับการแสดง

โดย จางอวี้โหม่ว ผู้กำกับชาวฮ่องกงชื่อก้องโลก และทีมงานผู้กำกับการแสดงโอลิมปิคปักกิ่ง 2008 การแสดงบนเวทีขนาดยักษ์ล้อมรอบผู้ชม 360 องศา แสง

สี เสียง เอฟเฟ้กซ์ ตระการตา ทุกทิศทาง โดยมีภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลัง โชว์ที่จะทำให้ท่านประทับใจในมนต์เสน่ห์ของยูนนานอย่างมิรู้ลืม

 

      

                           

จากนั้นแวะถ่ายภาพคู่กับจามรี บริเวณ น้ำตกทรายขาว ที่ลดหลั่นเป็นชั้นสวยงาม เป็นจุดหนึ่งของแม่น้ำสายยาวที่ละลายไหลลงมาจากเทือกเขาหิมะ

มังกรหยก มีฉากหลังเป็นหุบเขาที่สวยงาม จนชาวลี่เจียงให้ฉายาว่า "หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงินแห่งเมืองลี่เจียง" 

ต่อด้วยนำท่านชม อุทยานน้ำหยก สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดของเมืองลี่เจียง ที่เปรียบเป็นหัวใจด้านวัฒนธรรมของชนเผ่านาซีที่กลมกลืนกับ

ธรรมชาติอย่างงดงาม ภายในอุทยานมีประตูสวรรค์ และน้ำตกมังกร ที่ไหลหลั่งไปตามไหล่เขา แบ่งได้เป็น 3 ชั้น ชั้นแรกมีชื่อว่า “มังกรออกถ้ำชั้น

ที่สองมังกรเล่นน้ำและมังกรโบยบิน ยังมี ต้นไม้เทวดา อายุมากกว่า 500 ปี ซึ่งเป็นที่สักการบูชาของคนชาวพื้นเมือง

ต่อด้วยนำท่านชม สวนยู้วฉวน ที่มีจุดเด่นอยู่ที่ สระมังกรดำ สระเก็บน้ำเพื่อหล่อเลี้ยงชาวลี่เจียง น้ำจากที่นี่คือน้ำที่ละลายมาจากหิมะบนเขามังกรหยก
มีตำนาน
เล่าขานกันว่ามีมังกรสีดำหลายตัวปรากฏกายอยู่ในห้วงน้ำแห่งนี้ อุทยานที่กว้างใหญ่ และน้ำในบึงที่ใสสะอาด จนสามารถสะท้อนภาพสะพาน
โค้งกลาง
สระน้ำ และเก๋งจีนหลังคาสามชั้นโดยมีภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลัง จึงเป็นจุดที่ถูกภาพบันทึกไว้มากที่สุด จนกลายเป็นสัญลักษณ์อีกแห่ง
ของเมือง
ลี่เจี่ยงไปแล้ว และจากตำนานที่กล่าวขาน ที่นี่จึงมีศาลของมังกรดำไว้ให้สักการะบูชาขอพรด้วย

จากนั้นนำท่านพักผ่อนอิริยาบถทางการเดินทาง ด้วยบริการนวดฝ่าเท้า ฟรี พร้อมรับฟังและเลือกซื้อยาสมุนไพรจีนจากสถาบันการแพทย์แผนโบราณ
หลายท่านใช้ยาสมุนไพรบำรุงร่างกายที่นี่แล้วติดใจจนต้องกลับมาซื้ออีก

มื้อเย็น                รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร "มื้อพิเศษ อาหารไทย"

หลังอาหารค่ำ ท่านสามารถชอบปิ้งและท่องราตรีเมืองลี่เจียงต่อ หรือกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
นำท่านกลับสู่ที่พัก ณ โรงแรม 5* ดาว  Lijang Internation Hotel / Goun Fang Hotel    
    (หรือโรงแรมอื่นระดับเดียวกัน)    

 

      

 

     

 

วันที่สี่             อำลาลี่เจียงสู่คุณหมิง (เส้นทางเดิม)  ล่องเรือชมทะเลสาบเอ๋อไห่  นครคุณหมิง

 

มื้อเช้า                 รับประทานอาหารเช้า    ห้องอาหารของโรงแรม

              อำลาเมืองลี่เจียง และชาวพื้นเมืองน่าซี ที่มีคติความเชื่อน่าชื่นชมว่า มนุษย์และธรรมชาติเป็นเสมือนพี่น้อง ที่ต้องเคารพและปกปักษ์รักษากัน จนเกิดเป็น

ประเพณีความเชื่อว่า คนและฟ้าคือหนึ่งเดียว ซึ่งงอกงามอยู่ในวัฒนธรรมประจำถิ่นและวิถีชีวิตของพวกเขา ภาพงดงามในวันนี้ของลี่เจียงจึงยังคงอยู่

สมกับเป็นเมืองมรดกโลก ที่ยกย่องให้เป็นต้นแบบแห่งการศึกษาวัฒนธรรมชนเผ่า

ระหว่างทางพาท่านพักผ่อนอิริยาบถจากการนั่งรถ โดยพาท่าน ล่องเรือชมทะเลสาบเอ๋อไห่ ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของมนฑลยูนนาน เป็นทะเลสาบ

ที่สวยงามและตั้งอยู่บนที่ราบสูง จึงได้แายาว่า ไข่มุกบนที่ราบสูง ชมวิถีชีวิตชาวประมงโดยรอบทะเลสาบ และทัศนียภาพที่สวยงาม

มื้อกลางวัน         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

              พาท่านเดินทางกลับสู่คุณหมิง เมืองหลวงแห่งมนฑลยูนาน ที่มีความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติ วัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ และภูมิประเทศ  ห้อมล้อมด้วย

ภูเขา 3 ด้าน และด้วยความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,890 เมตร ทำให้เมืองคุนหมิงมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี จนได้รับสมญานามว่า นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ

มื้อเย็น                รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร "อาหารพิเศษ เป็ดปักปิ่ง ไวน์แดง"

นำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม 5* ดาว  Kai Wai Hotel    (หรือโรงแรมระดับเดียวกัน)      

     

วันที่ห้า          วัดหยวนทง / ขอพรเจ้าแม่กวนอิม   ร้านชอปปิ้งสินค้าท้องถิ่น  สนามบิน กรุงเทพฯ

  

มื้อเช้า                 รับประทานอาหารเช้า    ห้องอาหารของโรงแรม
                           
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดหยวนทง วัดหลวงเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองและใหญ่ที่สุดแห่งเมืองคุนหมิงและมีประวัติยาวนานกว่า
1,200 ปี แต่ละวันจะมี

ผู้มาสักการะหรือเที่ยวชมมากมาย ภายในศาลมีรูปเจ้าแม่กวนอิม 24 พระหัตถ์ ให้ท่านได้นมัสการพระพุทธชินราชจำลองซึ่ง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี

เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ ได้อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ ณ วัดแห่งนี้ เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่าง ไทย-จีน

มื้อกลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร *** สุกี้เห็ด***  

ก่อนอำลาคุณหมิง พาท่านแวะร้านใบชา ให้ท่านชิมชา ผู่เอ่อ ชาดีแห่งมณฑลยูนาน ดินแดนที่อดีตเป็นเส้นทางค้าใบชาอันลือชื่อ แวะร้านยาโบราณ
สารพัดประโยชน์
เป่าฟู่หลิง  หรือ
บัวหิมะ ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียงของจีน  

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน 

15.20 .              นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 613 (เสริฟอาหารเย็นบนเครื่อง) 

16.30 .              (เวลาประเทศไทย) คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทยโดยสวัสดิภาพและประทับใจ

                            Asian Plus Travel ขอขอบพระคุณผู้รักการท่องเที่ยวทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจเลือกใช้บริการของเรา

                            ************************************************************************

    

 


 พ.ศ 2559

วันเดินทาง                  เมษายน          20 – 24   ,   28 – 2   ,   *30 – 4   
                                  พฤษภาคม      3 – 7   ,   18 – 22  

 

     ราคา โปรแกรม C-KTL / วัน / การบินไทย TG / พัก 5 ดาว   ม.ย.-พ.ค       *30 เม.ย     
  -   ผู้ใหญ่ (หรือเด็ก / พักห้องละ 2 ท่าน)       29,900.-       31,900.-
  -   เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี / (พักห้องละ 3 ท่าน / มีเตียงเสริม)  26,900.- 28,900.-
  -   เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี / (พักห้องละ 3 ท่าน / ไม่มีเตียงเสริม)  25,900.- 27,900.-
  -   พักห้องเดี่ยว  เพิ่มอีกท่านละ    6,900.-   6,900.-
  ***ราคาเฉพาะทัวร์ (ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ)   18,900.- 18,900.-

 
*** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยึดราคา Update บนหน้าเวปไซด์นี้เป็นหลัก  ***ท่านที่จองก่อนรับสิทธิ์คงราคาเดิมหากราคาปรับขึ้นกว่าเดิม
                                                                            
ราคานี้รวม
: **** ตั๋วเครื่องบินไป กลับ กรุงเทพ - คุณหมิง กรุงเทพ 

   -  รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง และ ภาษีน้ำมันไว้เรียบร้อยแล้ว (บริษัทรับผิดชอบกรณีภาษีน้ำมันขึ้นราคา)
   
-  ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป กลับ กรุงเทพ คุณหมิง กรุงเทพ   

    -  ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ 

    -  ที่พักโรงแรมระดับ 5* ดาว 4 คืน
   
-  ค่ารถรับส่ง และนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
   
-  ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
   
-  ดูแลท่านตลอดการเดินทางด้วยหัวหน้าทัวร์ของ Asian Plus และไกด์ท้องถิ่นผู้ชำนาญเส้นทาง 
    -  ประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)      
   
-  สัมภาระน้ำหนักไม่เกินท่านละ
20 กก. 
    -  ค่าทำวีซ่าเข้าประเทศจีน (เฉพาะกรณียื่นพร้อมกรุ๊ป)            
 
   
งื่อนไขเพิ่มเติม   (เพื่อประโยชน์ของท่าน กรุณาอ่านก่อนจองทัวร์)
ราคานี้ไม่รวม :
-  ค่าทิปทีมงานไกด์ท้องถิ่น (ทัวร์ วัน) ท่านละ 60 หยวน / คนขับรถท้องถิ่น (ทัวร์ 5 วัน) ท่านละ 50 หยวน / ทิปหัวหน้าทัวร์ (ทัวร์ 5 วัน) ท่านละ 50 หยวน ตามลำดับ      
-  ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะกรณีต้องการใบกำกับภาษี / หรือออกใบเสร็จในนามบริษัท ห้างร้าน องค์กร)
-  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆที่ไม่ระบุไว้ในโปรแกรม เช่น ค่าโทรศัพท์, ซักรีด, มินิบาร์ ฯลฯ  
-  ค่าสัมภาระของสายการบิน กรณีน้ำหนักเกินท่านละ 20 กก./ท่าน
เงื่อนไขอื่นๆ
-   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนหรือรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติ การเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน
    การเจ็บป่วยอันเกิดจากสภาพร่างกายหรือการกระทำของลูกค้า, เหตุผลจำเป็นส่วนตัวของลูกค้าเอง เป็นต้น
-   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ, สายการบิน โรงแรม การเมือง หรืออื่นๆ โดยบริษัทฯ
    จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ
 ท่านที่ไม่เที่ยวตามโปรแกรมพร้อมคณะ ไม่สามารถเรียกเงินคืนได้
-   อาหารบางมื้อ จำเป็นต้องทานร้านอาหารระหว่างทางซึ่งเป็นเมืองชนบท คุณภาพอาหารอาจไม่ดีนัก ทั้งนี้ทางบริษัทจะจัดเตรียมอาหารเสริมไปให้
-   กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และที่ปักกิ่งปฏิเสธมิให้ท่านเดินทางออกหรือเข้าประเทศ ด้วยเหตุผลที่เกี่ยวกับตัวของท่านเอง
    บริษัทขอสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าบริการทั้งหมด
 เมื่อตกลงชำระเงินเพื่อการเดินทางกับทางบริษัทฯ แล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 จองโดยมัดจำที่นั่งละ 10,000.- บาท  ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทางอย่างน้อย  20  วัน
 ยินดีรับบัตรเครดิต VISA, MASTER CARD ทุกธนาคาร (คิดค่าธรรมเนียม 3% / และต้องมารูดบัตรที่บริษัทค่ะ)

กรณียกเลิกหรือเลื่อนเดินทาง          
เนื่องจากเป็นตั๋วแบบเหมากรุ๊ปและค่าทัวร์แลนด์ Tour Operator แบบเหมาจ่าย การยกเลิกการเดินทางจะมีผลต่อกรุ๊ปทัวร์
ทางบริษัทจึงจำเป็นต้องหักค่าใช้จ่ายบางส่วนดังนี้
- แจ้งล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า
 30 วัน บริษัทฯ คืนเงินมัดจำให้ 80 %
- แจ้งล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า
 20 วัน บริษัท คืนให้ 70 % ของเงินที่จ่าย
- แจ้งล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า
15 วัน บริษัท คืนให้ 50 % ของเงินที่จ่าย        
- แจ้งล่วงหน้าต่ำกว่า
10 วัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน * เนื่องจากได้ดำเนินการจ่ายค่าตั๋วและค่าแลนด์ทัวร์เรียบร้อยแล้ว
- กรณีเลื่อนวันเดินทางแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 25 วัน หรือพิจารณาเป็นกรณีไปตามความจำเป็นของบริษัท

 เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นขอวีซ่า
หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุใช้งานได้จนถึงวันเดินทางต้องไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ พื้นหลังมีสีฟ้าและขาวเท่านั้น (รูปใหม่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน อัดด้วยการดาษสีโกดักและฟูจิเท่านั้น)
กรุณาแฟ๊กซ์หน้าแรกของหนังสือเดินทางมาที 02-183-6339 หลังจากที่ท่านได้ทำการจองกับบริษัทเรียบร้อยแล้ว
-  สำหรับผู้ที่ไม่เคยเดินทางเข้าประเทศจีน หรือเคยเข้าประเทศจีนมานานเกิน 2 ปีแล้ว ต้องใช้สำเนาสมุดเงินฝากบัญชีออมทรัพย์
   หรือบัญชีฝากประจำ ถ่ายสำเนารายการย้อนหลัง
6 เดือนหรือใช้หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร

กรณีท่านจองทัวร์หรือส่งหนังสือเดินทางล่าช้า ไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมกรุ๊ปได้ ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มดังนี้
1. ยื่นวีซ่าด่วน 2-3 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,400 บาท
2. ยื่นวีซ่าหลังจากบริษัทได้ยื่นวีซ่ากรุ๊ปไปเรียบร้อยแล้ว(แต่ไม่น้อยกว่า 4 วันก่อนเดินทาง) เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 600 บาท
สำหรับหนังสือเดินทางอื่นๆ โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

 

*** หากท่านต้องการจองทัวร์โปรดแจ้งขอรายละเอียดการจองได้ที่พนักงานขาย และโปรดตรวจสอบชื่อบัญชี / เลขที่บัญชี ก่อนโอนเงินทุกครั้ง
       โดยบริษัทมี 2 ชื่อบัญชีคือ 1. บริษัทเอเชี่ยนพลัสแทรเวล  2. น.ส ภัสสริน อ่อนคงทิม (เป็นกรรมการผูจัดการ)
 

 

Asian Plus Travel

Tel: 02-183 6336 - 8, Fax: 02-183 6339 

Email; asianpluschina@gmail.com

เลขที่ 5/8 บ้านกลางเมือง (The Royal Monaco) ศรีนครินทร์-พัฒนาการ

ถนนศรีนครินทร์ ซอย 24 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

เลขที่ใบอนุญาต 11/05771

 

  

ทัวร์จีน 2558 ทัวร์จีน 2558 ทัวร์จีน 2558 ทัวร์จีน 2558 ทัวร์จีน 2558 ทัวร์จีน 2558 ทัวร์จีน 2558 ทัวร์จีน 2558 ทัวร์จีน 2558

ทัวร์ จีน 2015 ทัวร์ จีน 2015 ทัวร์ จีน 2015 ทัวร์ จีน 2015 ทัวร์ จีน 2015 ทัวร์ จีน 2015 ทัวร์ จีน 2015 ทัวร์ จีน 2015 ทัวร์ จีน 2015

เที่ยวจีน 2558 เที่ยวจีน 2558 เที่ยวจีน 2558 เที่ยวจีน 2558 เที่ยวจีน 2558 เที่ยวจีน 2558 เที่ยวจีน 2558 เที่ยวจีน 2558

ทัวร์ คุณหมิง ทัวร์ คุณหมิง ทัวร์ คุณหมิง ทัวร์ คุณหมิง ทัวร์ คุณหมิง ทัวร์ คุณหมิง ทัวร์ คุณหมิง ทัวร์ คุณหมิง ทัวร์ คุณหมิง

ทัวร์ ต้าลี่ ทัวร์ ต้าลี่ ทัวร์ ต้าลี่ ทัวร์ ต้าลี่ ทัวร์ ต้าลี่ ทัวร์ ต้าลี่ ทัวร์ ต้าลี่ ทัวร์ ต้าลี่ ทัวร์ ต้าลี่ ทัวร์ ต้าลี่ ทัวร์ ต้าลี่ ทัวร์ ต้าลี่

ทัวร์ ลี่เจียง ทัวร์ ลี่เจียง ทัวร์ ลี่เจียง ทัวร์ ลี่เจียง ทัวร์ ลี่เจียง ทัวร์ ลี่เจียง ทัวร์ ลี่เจียง ทัวร์ ลี่เจียง ทัวร์ ลี่เจียง ทัวร์ ลี่เจียง

ทัวร์คุณหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง, ทัวร์คุณหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง, ทัวร์คุณหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง, ทัวร์คุณหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง, ทัวร์คุณหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง  

 

 

 
ทัวร์จีน.....เที่ยวจีนแบบถูกใจ สไตล์คนรุ่นใหม่

ทัวร์แชงกรีล่า ต้าลี่ ลี่เจียง คุณหมิง, 6 วัน,บิน TG article
คุุนหมิง-ตงชวน-ถ้ำจิวเซียง..เส้นทางสวยดุจสวรรค์ article
คุนหมิง-หยวนหยาง...นาข้าวขั้นบันไดมรดกโลก article
Tour Beijing...Where Old Meet New article
แชงกรีล่า ต้าลี่ ลี่เจียง คุณหมิง,6 วัน,บิน FD,ที่พัก 4* article
Happy Variety...Hongkong-Macauใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/05771